Porntip2556.Blogspot.com/ บล็อก.ครูปุ๋ยเมืองโอ่ง

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ราตรีสวัสดิ์

หลับฝันดีนะคะ
พรุ่งนี้ครูปุ๋ยจะนำสิ่งดีดี
มาแบ่งปันอีกค่ะ

อาหารชั้นสูง

ภาพทำสื่อแจกจ่ายแบ่งปัน   คือความฝันคือความสุข
ไม่ย้อนยุคภาพเก่าเก่า  ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเติมความคิดจินตนาการ.....การละเล่นเด็กไทย


 กำลังจะสูญไปช่วยกันอนุรักษ์นะค่ะ

สื่อครูประถม

เอาไปฝึกการเขียนบรรยายภาพค่ะ ภาพลายเส้นเด็กจะชอบ
เพราะได้ระบายสี
     ครูปุ๋ยวัยใกล้เกษียณไม่เข้าใจว่าการศึกษาของเด็กไทยสมัยนี้ทำไมต้องสอบต้องแข่งขันกันตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย รู้สึกว่าความน่ารักความสดใสของวัยเด็กที่ควรจะมีแต่รอยยิ้มที่มีความสุขเริ่มจะหดหายไป  (ของครูก็หายไปด้วยเหมือนกัน) ทุกๆ วันเรียนอะไรกันนักกันหนา ครูปุ๋ยสงสารเด็กสมัยนี้มากเลย ไม่มีเวลาได้วิ่งเล่นกันสนุกสนานเหมือนเด็กสมัยก่อนอีกแล้ว  เรียนตั้งแต่ 08.30 น.16.00 น. ต่อด้วยการเรียนซ่อมเสริมหรือไม่ก็เรียนพิเศษ  กลับบ้านก็ทำการบ้านอีก...
คุณภาพเด็กไทย...อยู่แค่ผลโอเน็ตเท่านั้นหรือ? 
              การศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้นหรือเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย หรือเพื่อให้เด็กเป็น “คนเก่ง คนดี มีความสุข” ด้วยการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ความสามารถ  คุณภาพเด็กไทยที่แท้จริง จึงน่าจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต” คงไม่ใช่แค่คะแนนทีเกิดจากการเฉลี่ยทั้งประเทศของการสอบโอเน็ต........

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556


ห้องเรียนที่ มีเสียงหัวเราะ สนุก และสร้างแรงบันดาลใจ
จะทำให้เด็กปลดปล่อยพลัง และศักยภาพของเขา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม